ASOCIAȚIA ”CENTRUL DE CERCETARE ÎN DREPT SARA”
imagine-home1

DESPRE NOI

Mai mult

Conferences

Conference with international participation

"Public security and the need for high social capital",

November 10-11, 2023, Arad, Romania

Mai mult

Conferință cu participare internațională

„Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat”, ediția a II-a, Arad, 5 noiembrie 2020.

Mai mult

Conferință cu participare internațională

„Siguranța persoanei și construirea capitalului social”, ediția I-a, Arad, 8 noiembrie 2019

Mai mult

PROIECTE

Mai mult

OAMENI

General de brigadă (r), Dr.
Untitled-3
Iancu Nicolaie Președinte
Lect. univ. dr.
VIDREANU
Vidreanu Dan Vicepreședinte
Prof. univ. dr. habil.
poza ana-elena
Iancu Elena-Ana Vicepreședinte
Mai mult